სამედიცინო პროგრამა "Hospitalsoft". სრული ავტომატიზაცია (Web ვერსია)

Tel.: 599561286     Mail: simondzneladze@gmail.com
მნიშვნელოვანი შესაძლებლობები:        - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -